דף הבית

השותפים

 

שולחנות עבודה אות הנשיא

מנהלי בתי ספר מדברים על דמוקרטיה

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך

ישראל 2016 מאופיינת בהידרדרות של ערכי הדמוקרטיה. אנו עדים לגילויים של חוסר סובלנות כלפי עמדות אחרות, לאלימות ולשנאת האחר. הציבור הישראלי ברובו מסמן ומשייך פוליטית את מי שתומך בדמוקרטיה, ומסקרי מדד הדמוקרטיה עולה מגמה עקבית לכך שהנוער הישראלי הוא המערער הגדול, יחסית לשאר הקבוצות בחברה, על ערכים דמוקרטיים.

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך מבקש להציב באופן ברור ונוקב כמה שאלות: האם מדינת ישראל עושה די כדי לחנך את צעיריה להיות אזרחים דמוקרטיים? האם החינוך לדמוקרטיה יכול להכשיר את אזרחי העתיד של מדינת ישראל, ואם כן – כיצד? מהו תפקידה של מערכת החינוך בהקשר זה?

הכנס יתמקד בהזדמנויות לחינוך לערכים דמוקרטיים ולהתמודדות עם שנאת האחר ויציע קווי מדיניות ותכניות פעולה.

לפרטים נוספים…

חומרים לכנס

mehkar yozmot emdadiun

תכנית הכנס

עיקר הדיון בכנס ייעשה בשולחנות עבודה שינסחו הצעות קונקרטיות לפעולה למען קידום החינוך לערכים דמוקרטיים ולהתמודדות עם שנאת האחר.

במהלך הכנס יעניק נשיא המדינה לבתי ספר מובילים בעשייתם לביסוס השותפות וההידברות בין קבוצות בחברה הישראלית ולמיגור האלימות והגזענות את אות ההוקרה לחינוך לשותפות.

לתכנית הכנס לתכנית הגאלה

קורנגה בניית אתרים

ניווט