"תאים משותפים"

"תאים משותפים"

פורום דב לאוטמן למדיניות החינוך  בשיתוף התאחדות מרכזי הצעירים

הפרויקט מאפשר לצעירים בחברה הישראלית לדון באתגרי החינוך בישראל, בבואנו לקדם שינוי במדיניות החינוך לדמוקרטיה ובראש וראשונה הרצון לחנך לשותפות בין החלקים השונים של החברה הישראלית, הפרויקט מאפשר העלאה למודעות ולקידום ש יח של חיים וערכים משותפים בקרב צעירים ובחברה הישראלית בכלל, דרך פיתוח והטמעה של ערוצי חשיבה ועבודה לחיזוק החברה הישראלית כחברה סובלנית ומכבדת, בהובלה של הצעירים ומרכזי הצעירים בכל יישוב. הפרויקט מאפשר יצירת מרחב שיח והידברות שינדוד בין מספר מרכזי צעירים בכל הארץ. כל מרכז יארח בתורו את "התא המשותף" ויוביל יום פעילות ביישוב שיוקדש כולו לקידום החיים המשותפים על ידי חיבור ויצירת שיח בין קבוצות וקהילות שונות בחברה הישראלית

התא ינדוד במסע ישראלי בפרויקט ביישובים:

עכו – 29.11.18 – מפגש של קבוצות מגוונות בחברה הישראלית, בדגש על חרדים-חילוניים ויהודים-ערבים

בת ים – 6.12.18 – מפגש של קבוצות מגוונות בחברה הישראלית, בדגש על חרדים-חילונים.

שדרות – 10.12.18 – צעירי העיר מהמגזרים השונים מציגים לכלל התושבים את מגוון הקבוצות והקהילות של שדרות.

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: