כנס דב לאוטמן – 2015

אודות

בשנת 2015 בחר פורום דב לאוטמן למדיניות חינוך להעמיד בראש סדר היום החינוכי והציבורי את נושא החינוך לדמוקרטיה. החינוך לערכים דמוקרטיים הוא נושא טעון במדינת ישראל, שכן אין בעניינו קונצנזוס רחב ולא פעם הדמוקרטיה משויכת למחנה פוליטי אחד. זאת ועוד, כיצד מחנכים לחיים משותפים בחברה שמורכבת מקבוצות בעלות אינטרסים שונים וזהות נבדלת, בייחוד כשמערכת החינוך הישראלית מחולקת לארבע קהילות נפרדות, כך שתלמידים ואנשי חינוך אינם פוגשים ואינם מכירים אלו את אלו. האם אפשר לצפות ממערכת החינוך להכשיר את אזרחי העתיד של הדמוקרטיה הישראלית? מה משמעות החינוך לדמוקרטיה? כיצד מבססים את הדמוקרטיה כבסיס לחיים המשותפים במדינה?
לקראת הכנס נערכו סדרת מחקרים שמטרתם למפות את מצב החינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך. בנוסף כונסו צוותי עבודה שבחנו כיווני פעולה אפשריים להתמודדות עם החסמים לעיסוק בערכים דמוקרטיים, למיפוי ההזדמנויות להוספת תכנים כאלה למערכת החינוך, ולחשיבה בדבר המדיניות הרצויה להתמודדות עם תופעות של שנאת האחר.

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך בנושא חינוך לערכים דמוקרטיים התקיים ביום שלישי, ט"ו בסיוון, 2 ביוני, 2015 בקרית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

הכנס למוזמנים בלבד, והשתתפו בו אנשי חינוך, ארגוני החברה האזרחית, אנשי אקדמיה, נציגי רשויות מקומיות, פוליטיקאים ובעלי תפקידים במשרד החינוך.

במהלך הכנס ניתן אות הוקרה של נשיא המדינה לחינוך לשותפות. האות הוענק לשלושה בתי ספר המפעילים יוזמה חינוכית פורצת דרך שמטרתה קידום היכרות מעמיקה עם כלל הקבוצות בחברה הישראלית. צוותי עבודה שכוללים נציגים מכלל מגזרי החינוך קבעו את הקריטריונים לקבלת האות בעתיד במטרה לעודד בתי ספר ליזום פעילויות חינוכיות להקניית ערכי הדמוקרטיה.

שותפים

לרשימת הדוברים בכנס
לתכנית הכנס
לחומרי הכנס
מר ראובן (רובי) ריבלין
נשיא המדינה
מר תומר אושרי
מנהל בית הספר סליגסברג, ירושלים
מר נחום בלס
חוקר חינוך בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ומרצה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
פרופ׳ תמר הרמן
האוניברסיטה הפתוחה ומרכז גוטמן לסקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה
גב׳ גלי שפיגל כהן
ייעוץ ומחקרים חברתיים־איכותניים
פרופ' (אמריטוס) מרדכי קרמניצר
סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
מר מולי שגב
עורך ראשי, "ארץ נהדרת"
מר גיורא חמיצר
יוצר סדרות טלוויזיה
פרופ' עירן הלפרין
דיקן בית הספר לפסיכולוגיה וראש המעבדה לחקר תהליכים רגשיים בסכסוכים בין קבוצות, המרכז הבינתחומי הרצליה
גב׳ קרני זיו
מנהלת מחלקת הדרמה והקומדיה, קשת
הרב אבי גיסר
יו״ר המועצה לחינוך ממלכתי־דתי
מר מוחמד דראושה
מנהל תחום שיוויון וחברה משותפת, מרכז גבעת חביבה
גב׳ מיכל ברק
מנהלת התוכן בפורום דב לאוטמן למדיניות החינוך
גב' מיכל כהן
מנכ"לית משרד החינוך
*רשימת הדוברים לפי סדר הופעתם בכנס

מנחה: גב׳ גל גבאי, עיתונאית, כלת פרס סוקולוב

8:30 הרשמה והתכנסות

9:00

הסרט ״מקום של אפשרות: חינוך לדמוקרטיה״
שיחה עם מר תומר אושרי, מנהל בית הספר סליגסברג, ירושלים

9:30

מערכת החינוך בישראל במציאות דמוגרפית משתנה – משמעויות והשלכות
מר נחום בלס, חוקר חינוך בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
ומרצה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

9:50

חינוך לדמוקרטיה ישראל 2015 – תמונת מצב
הצגת ממצאי סקר בקרב מנהלי בתי ספר, פרופ׳ תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה
ומרכז גוטמן לסקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה
הצגת ממצאי מחקר עדכני, גב׳ גלי שפיגל כהן, ייעוץ ומחקרים חברתיים־איכותניים

10:20

חינוך לערכים דמוקרטיים ומאבק בגזענות באמצעות חינוך
פרופ' (אמריטוס) מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה;
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:50 הפסקת קפה

11:15

דיונים בשולחנות עבודה: הזדמנויות לחינוך לדמוקרטיה

13:00 הפסקת צהריים

14:00

פאנל: מי באמת מחנך את הנוער?
בהשתתפות:
מר מולי שגב, עורך ראשי, "ארץ נהדרת"
מר גיורא חמיצר, יוצר סדרות טלוויזיה
גב׳ קרני זיו, מנהלת מחלקת הדרמה והקומדיה, קשת

15:00

אוהבים לשנוא? מבט פסיכו־פוליטי על גזענות והפחתת שנאה בין קבוצות
פרופ' עירן הלפרין, דיקן בית הספר לפסיכולוגיה וראש המעבדה לחקר תהליכים
רגשיים בסכסוכים בין קבוצות, המרכז הבינתחומי הרצליה
מגיבים:
הרב אבי גיסר, יו״ר המועצה לחינוך ממלכתי־דתי
מר מוחמד דראושה, מנהל תחום שיוויון וחברה משותפת, מרכז גבעת חביבה

16:00 הפסקת קפה

16:30

מושב מיוחד במעמד נשיא המדינה, מר ראובן (רובי) ריבלין
הצגת תוצרים משולחנות העבודה, גב׳ מיכל ברק
דבר מנכ"לית משרד החינוך, גב' מיכל כהן
רב־שיח תלמידים ומורים בנושא חינוך לשותפות
דבר נשיא המדינה, מר ראובן (רובי) ריבלין
הענקת אות הנשיא לחינוך לשותפות

17:45 סיום

לתכנית הגאלה, מנחה: מיקי חיימוביץ׳

18:30

ארוחת ערב

19:15

פתיחה
פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה

19:30

״דוביק״: סרט לזכרו

19:40

דברים לזכרו של דב
נעם לאוטמן, יו"ר קרן לאוטמן
יעל נאמן, מנכ"לית קרן לאוטמן
שלמה דוברת, מייסד ושותף כללי, כרמל ונצ'רס

19:50

אתנחתה מוזיקלית

20:00

סרטים ודעות קדומות
גלית רויכמן, תסריטאית ומרצה בנושאי קולנוע וחברה

20:20

זרקור לתקווה
שילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים
כמאל אגבריה, ראש תחום שילוב מורים ערבים בבתי ספר
יהודיים, מכון מרחבים ויועץ ראש עיריית תל אביב־יפו
לענייני הקהילה הערבית
פאתן ג׳בארה, מורה לערבית ואנגלית, בית הספר שקד, רעננה
דיאלוג בין תנועות הנוער
אדם לטרולו, השומר הצעיר
אמיר סנדלר, בני עקיבא

20:40

אתנחתה מוזיקלית

20:50

מבעד למחיצות
TEC – למידה שיתופית מקוונת בסביבה רב-תרבותית
ד״ר מירי שינפלד, ראש מרכז TEC
ד״ר אסמאא נ׳ גנאים, מכללת אלקאסמי ומכון מופ״ת
ד״ר איליין חוטר, מכללת אוהלו ומכון מופ״ת

21:00

דברי סיכום

בחסות

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: