כנס 2017


  • דצמבר 14, 2017
    8:00 am - 5:00 pm

שלום  רב, זוהי הזמנה אישית עבורך לכנס השנתי של פורום דב לאוטמן למדיניות החינוך בנושא: "אתגרי החינוך לשותפות ודמוקרטיה בישראל במרחב הלא פורמאלי, צעירים ורשתות חברתיות" הכנס במעמד נשיא המדינה. 26 בדצמבר 2017, יום שלישי ,  ח בטבת תשע"ח. בקרית האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1 , רעננה להלן טופס הרשמה לכנס ותוכניות מפורטות של מושבי הכנס. המשך…