חדשות

01/05/2017
פרסום מאמר בבטאון מכון מופ"ת "הצהרת כוונות: ההתמודדות של נשות ואנשי חינוך עם מציאות חברתית ודמוקרטית מורכבת – תקציר דוח קבוצת העבודה לכנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 2016

בחודש מאי 2017 פירסם מכון מופ"ת בטאון שמהווה בימת דיון בנושא :הכשרת מורים לחיים משותפים במציאות החברתית בישראל , במסגרת זו התבקשו ד"ר גדי ביאליק וד"ר תמי הופמן שהובילו והנחו את קבוצת העבודה של פורום דב לאוטמן לפרסם מאמר שמרכז את ממצאי קבוצת העבודה מסקמותיה ובעקר דוגמאות להמלצות יישומיות לקידום…
קרא עוד

בחודש מאי 2017 פירסם מכון מופ"ת בטאון שמהווה בימת דיון בנושא :הכשרת מורים לחיים משותפים במציאות החברתית בישראל , במסגרת זו התבקשו ד"ר גדי ביאליק וד"ר תמי הופמן שהובילו והנחו את קבוצת העבודה של פורום דב לאוטמן לפרסם מאמר שמרכז את ממצאי קבוצת העבודה מסקמותיה ובעקר דוגמאות להמלצות יישומיות לקידום הנושא במערכת החינוך.
לפניכם מצורף הגליון הדיגיטלי של הבטאון והמאמר בנושא.
הכותבים רשומים על פי סדר א-ב: ד"ר גדי ביאליק, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב; המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר תמי הופמן, מכללת סמינר הקיבוצים; בית הספר לחינוך, אוניברסיטת
תל אביב.

סגור
ביטאון מכון מופ"ת

צרו קשר

טלפון: 03-6935610
info@lautmaneduforum.org.il
מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: