יוזמות וארגונים

אדם – המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצוויג

אדם – המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצוויג

בפיתוח וביישום של תכניות לימודים שמטרתן לקדם את החינוך לדמוקרטיה ולשלום, לאזרחות פעילה, להכרה בזכויות השוות של כל בני האדם, למניעת אלימות ולפתרון סכסוכים. תכניות הלימוד מופעלות ברחבי הארץ ומיועדות לכל הגילאים ולכל האוכלוסיות.

התכנית "בשביל הדיאלוג – התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות" מציעה דרך חינוכית מעשית להתמודדות עם תופעת הגזענות בחברה הישראלית בכלל ועם עמדות גזעניות של תלמידים במערכת החינוך בפרט. מטרתה של התכנית ללמד על משמעות הגזענות ועל הדרכים לפעול לצמצומה בבית הספר וברשת ארצית של בתי ספר יהודים וערבים, דתיים וחילוניים שיפעלו במשותף נגד התופעה. התכנית מציעה השתלמות למורים ולמנהלים, שבעקבותיה תילמד התכנית בבית הספר, ויישום משותף של מיזם חינוכי. דוגמאות למיזמים: מפגשי תלמידים (יהודים-ערבים, דתיים-חילונים) להכנת פעילות משותפת נגד גזענות; הקמת אתר אינטרנט נגד גזענות; תיעוד של תופעות גזענות באמצעות סרטונים; פעילויות ספורט משותפות; תערוכה של כרזות נגד גזענות או עבודות אמנות בנושא; מטלת ביצוע משותפת באזרחות. התכנית בשיתוף משרד החינוך.

לדוגמאות למיזמים: http://www.facebook.com/adaminstitute

התכנית "אין קצת דמוקרטיה", שמיועדת לתלמידים בבתי ספר יסודיים, מורכבת משלושה רכיבים עיקריים: למידה, בדיקת מציאות חברתית לאור ערכים וביצוע של שינוי חברתי. כל אחד מהרכיבים תורם תרומה שונה, מהותית וחשובה לפיתוח יחס של כבוד לאחר בחברה דמוקרטית. התכנית מאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים התאורטיים ובין המציאות היום-יומית. המורים לומדים את התכנית בהשתלמויות מורים ולאחר מכן מלמדים אותה בבית הספר.

ליצירת קשר:

02-6448290;
פקס: 02-6752932

info@adaminstitute.org.il

קישור לאתר

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: