אודות פורום דב לאוטמן

פורום דב לאוטמן למדיניות החינוך הוא שיתוף פעולה בין קרן לאוטמן ודלתא.

פורום דב לאוטמן שם לו מטרה לא לעסוק רק בחסמים ובגורמים השנויים במחלוקת, אלא בחר להתמודד ולחשוף את הערכים המשותפים לכלל החברה הישראלית לגווניה הרבים.

האתגר המרכזי בקידום החינוך לערכים דמוקרטיים ולשותפות בין החלקים השונים של החברה הישראלית, עולה במהלך עבודת הפורום, בקולות מגוונים ובעוצמות שונות מאנשי האקדמיה, המחקר, החינוך, הדת והציבור.

המשתתפים בהליכי העבודה השונים של הפורום מחזקים את הצורך לחנך, לעצב ולהטמיע מענה מערכתי ארוך טווח שנוגע לכל תחומי החיים בנושאים אלו.

בד בבד, עולה שוב ושוב מורכבות המושג "דמוקרטיה", כפי שהוא מתפרש בקהילות מסוימות, והרגישות הנדרשת על מנת לחנך לשותפות בין הקבוצות בישראל, וכן הצורך לגבש דרכי פעולה מיטביות.

הדרך

  1. להעלות את הנושא של חינוך לדמוקרטיה לשיח עירני ונגיש היא מבחינתנו הכרח קיומי בחברה הישראלית כיום.

  2. להפוך את החינוך לדמוקרטיה לנחלת הכלל ולמובן מאליו.

  3. לחבר בין כל *בעלי העניין שעוסקים בנושאים אלה כדי להוביל ביחד חשיבה ולפעול ליצירת תחושה של אחריות משותפת

  4. לפתח ערוצי חשיבה ועבודה יצירתיים ורלוונטים לחיזוק החברה הישראלית כחברה דמוקרטית, סובלנית ומכבדת.

*בעלי העניין - ארגונים אזרחיים, עמותות, מכונים, מכללות למורים, אנשי משרד החינוך, אנשי ממשל ואקדמיה, מובילי מיזמים ופרויקטים חינוכיים בתחום, מנהלים, מורים, נציגי תלמידים ותנועות הנוער, ונציגי הורים.

הכלים

תפיסת עבודה משותפת ומשתפת

ההיוועצות עם אנשי אקדמיה וחינוך, הקשבה לקולות מ"השטח", למידה על מיזמים ועל סיפורי הצלחה ותהליכי חשיבה משותפים עם נציגים מהקבוצות ומהקהילות השונות בחברה בישראל.

מחזון לעשייה

להמליץ על כיווני פעולה מעשיים ארוכי טווח, לקידום הנושאים של מדיניות החינוך

השפעה מערכתית

ברמה התהליכית – מיצוב עבודת הפורום והכנס השנתי כשותפות עם מערכת החינוך לגיבוש המלצות מדיניות ולהטמעה עתידית
ברמה הציבורית – לשמש במה מרכזית להעלאת נושא החינוך לדמוקרטיה וחיים משותפים לסדר היום החינוכי והציבורי

כנס שנתי

להתכנס מידי שנה בשיתוף כלל אנשי המדיניות, האקדמיה והשטח בנושאי החינוך לדמוקרטיה ולחברה משותפת.

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmaneduforum.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: