השותפים

קרן לאוטמן

קרן לאוטמן היא קרן משפחתית שנוסדה בשנת 2008.על ידי דב ונעם לאוטמן.
פעילותה של קרן לאוטמן מתמקדת בשני תחומים עיקריים: קידום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי וקידום השותפות והשויון בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.
הקרן משקיעה בעמותות, בתכניות חינוך איכותיות ובפיתוח תכנים ושירותים חדשים ליצירת שינוי משמעותי ובר קיימא בתחומים בהם היא עוסקת.
בין פעולותיה נמנות תכניות להתפתחות מקצועית של מנהלי בתי הספר בישראל., עבודה מערכתית לחיזוק תשתיות חינוך בישוב/שכונה, תמיכה בעמותות ובתכניות לצמצום פערים, קידום הזדמנויות השכלה ותעסוקה בקרב מיעוטים בישראל ועוד.
הקרן יוצרת שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, וארגוני חברה אזרחית – בכל תחומי פעילותה.

לאתר של קרן לאוטמן

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: