אודות לזכרו של דב לאוטמן

דב לאוטמן הלך לעולמו בנובמבר 2013.

טרם מותו, היה דב במשך שנים ארוכות לוחם בלתי נלאה למען חוסנה וערכיותה של החברה הישראלית. כאיש עסקים ואיש ציבור פעל בהתמדה למען האוכלוסיות המודרות בישראל, וכאשר חלה ופרש מעסקיו, הקים עם בנו נעם את קרן לאוטמן אשר תחומי פעולתה הם חינוך וקידום השויון והשותפות בין מגזרים.

כיו"ר קרן לאוטמן, הקדיש דב את עיקר זמנו לעשייה החברתית והחינוכית, בתכניות ובעמותות אשר מקדמות את החינוך, השוויון והשותפות בישראל.

"הפערים בחברה הישראלית מדאיגים אותי יותר מהחמאס והחיזבאללה" נהג דב לומר. הפערים שעליהם דיבר היו כלכליים והישגיים, אך גם פערים של הפרדה תרבותית, ערכית, המשסעים את החברה, והם הולכים ומעמיקים ומאיימים על החיים המשותפים שלנו כאן.

דב לא חסך במאמציו לנסות ולשכנע את קובעי המדיניות לפעול לטובת צמצום הפערים בדרך של מדיניות מכוונת, חקיקה והקצאת משאבים.

פורום דב לאוטמן למדיניות החינוך נועד להמשיך את מורשתו.

דב לאוטמן היה אופטימי חסר תקנה ובוודאי היה בוחר להביט על המיזמים היפים המתקיימים גם כיום בבתי הספר, בארגונים וברשויות המקומיות, ועל האנשים הנפלאים המחוייבים בכל לבם ללכידות החברתית ולחוסן הדמוקרטי.

דב לאוטמן ז"ל 1936 – 2013

 • מייסד ומנכ"ל "דלתא גליל"
 • מייסד קרן לאוטמן
תפקידים ציבוריים
 • נשיא התאחדות התעשיינים
 • יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת תל־אביב
 • מייסד ויו"ר קרן לאוטמן
 • מייסד ויו"ר עמותת "קו משווה", לשילוב אקדמאים ערבים בשוק העבודה בישראל
 • מייסד ויו"ר תנועת "הכול חינוך"
 • יו"ר הועדה המייעצת של הרשות לפיתוח כלכלי חברתי –משרד רוה"מ
 • שגריר מיוחד של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל לפיתוח כלכלי והשקעות זרות בישראל
 • חבר בוועד המנהל של מרכז פרס לשלום ויו"ר המרכז
 • חבר ועד מנהל במכון טאוב
 • נשיא של כבוד אגודת הידידים של האוניברסיטה הפתוחה
 • חבר הוועד המנהל של עמותת "אחרי!"
פרסים ותארים
 • חתן פרס ישראל
 • בעל תואר דוקטור של כבוד מטעם הטכניון ומטעם אוניברסיטת תל־אביב
 • בעל תואר OBE של כבוד ממלכת אנגליה
 • חתן פרס התעשייה מטעם התאחדות התעשיינים בקטגוריית הטקסטיל
 • פרס רומנסיארו מטעם אוניברסיטת תל אביב על תרומתו לכלכלת ישראל
 • פרס ע"ש מקס פרלמן למצוינות בעסקים גלובאליים
 • פרס הרצוג על תרומתו המיוחדת לקירוב לבבות בין יהודים וערבים בישראל

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: