יוזמות וארגונים

אג'יק – מכון הנגב

אג'יק – מכון הנגב

תכנית "חיים משותפים בנגב": מפגשים בין בתי ספר יהודיים וערביים בנגב

התכנית מפגישה בין בני נוער ערבים ויהודים במטרה לאפשר להם לחקור ולגבש את זהותם האישית דרך אינטראקציה עם ה"אחר" באופן ישיר ובלתי אמצעי. בני הנוער לומדים להכיר ולהעריך את האחר ואת תרבותו במטרה להפחית סטראוטיפים ודעות קדומות, לחזק יחסי אמון, לעודד שיתופי פעולה למען הנגב ולקדם הבניית אזרחות משותפת ושוויונית ואגב כך גם נחשפים לסוגיות חברתיות-כלכליות ופוליטיות בנגב בפרט ובמדינה בכלל.

התכנית מיועדת לתלמידי בתי ספר תיכוניים ערביים ויהודיים מאזור הנגב, נמשכת שלוש שנים – מכיתה י' עד כיתה י"ב – ומשרד החינוך מכיר בה כמסלול לתעודת בגרות חברתית. את התכנית מנחים מורים מובילים מבתי הספר היהודיים והערביים וסטודנטים יהודים וערבים לאחר הכשרה ייעודית, ומלווים אותה אג'יק-מכון הנגב, מנהל חברה ונוער, במשרד החינוך. ההכשרה כוללת היכרות עם התכנית, העשרה והעמקה של הידע וליווי המורים והסטודנטים בתהליך. התכנית בנויה ממפגשים חד-לאומיים של כל קבוצה וקבוצה בהנחיית המנחה מטעם בית הספר, וממפגשים דו-לאומיים של הקבוצות בהנחיה משותפת יהודית-ערבית של המנחים.

ליצירת קשר:

ורוניקה ויגדורצ'יק
08-6711551

veronicav@a-n.org.il

קישור לאתר

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: