יוזמות וארגונים

אפשר אחרת

אפשר אחרת

'אפשר אחרת' מתמקדת בחינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים בערים מעורבות ובישובים שכנים במדינת ישראל. עמותה מבקשת ליצור  שוויון, סובלנות ויחס מכבד בין אזרחים יהודים וערבים בישראל באמצעות הכרות בין תרבותית, מעמיקה חווייתית וארוכת טווח. התהליך שמפעילה העמותה, מאפשר באמצעות חוויה רגשית ובאמצעות שיח משמעותי, הכרות מעמיקה ובניית אמון וכבוד הדדי בין שתי הקהילות.   מטרתה של הפעילות להפחית דעות קדומות וסטריאוטיפים, להקנות ידע על תרבויות שונות ולסייע ביצירת קשרים בין אוכלוסיות.

התכנית הינה תכנית תהליכית  ועל כן מאפשרת לאורך זמן  יצירת פתיחות, הכרות מעמיקה ושינוי עמדות.  השיטה הפדגוגית הייחודית שפיתחה אפשר אחרת,  משלבת פעילויות מעולם התיאטרון, המוסיקה וסדנאות מנהיגות בטבע, יוצרת פתיחות ותהליך חוויתי ממקום בטוח ושוויוני לתלמידים ולהוריהם.  התהליך הוא תהליך ארוך טווח- דיאלוג משמעותי וחוויתי בין ילדים והורים, יהודים וערבים, משני בתי ספר בעיר מעורבת או בערים שכנות.

במסגרת הפעילות נערכת הכרות עם התרבות, המנהגים ואורחות החיים של הזולת. הפעילות כוללת מפגש רב תרבותי בין צוותי המורים של בתי הספר. התכנית מבוססת על מפגש בין כיתות במסגרות הפורמאליות של בתי ספר באופן שמבטיח קביעות והמשכיות. הפעילות ברשת ארצית מאפשרת לזוגות בתי הספר הלוקחים חלק בתכנית ללמוד ולהפרות זה את זה ולקחת חלק בפעילות רחבה.

ליצירת קשר:

ד"ר תקוה ברכה, מנכ"לית
03-5493859

Tikva@anewway.org.il

קישור לאתר

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: