יוזמות וארגונים

בית לוחמי הגטאות

בית לוחמי הגטאות

המרכז לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות

מטרתו של בית לוחמי הגטאות – מוזאון השואה הראשון בעולם – לשמר את זיכרון השואה וכן לחנך את הדורות שאחרי השואה לערכים הומניסטיים ודמוקרטיים, העומדים בבסיסה של חברה נאורה. המרכז לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות מבסס אפוא את תכנית החינוך שלו על תפיסה הגורסת שקריאת התיגר הנאצית על השקפת העולם הדמוקרטית ינקה ממקורות פסיכולוגיים וחברתיים אוניברסליים, שחוצים זמן ומרחב. לפיכך התכנית מקשרת בין העבר ההיסטורי למציאות חייהם של התלמידים.

המתודולוגיה החינוכית משלבת בין רכיבים מהחינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי. מהתחום הפורמלי נשאלים התכנים וחומרי הלימוד: טקסטים היסטוריים, הגותיים וספרותיים; סרטים תיעודיים ודוקו-דרמטיים; ותערוכות המוזאון. מתחום החינוך הבלתי-פורמלי נשאלת דרך העבודה: עבודה סדנאית בדגש על השיח האישי-הפנימי, הבין-אישי והקבוצתי. הלמידה מצריכה מהלומד מעורבות אישית פעילה, ונעשית בדרך של התנסות חווייתית שמפעילה את הממדים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים שלו.

ליצירת קשר:

ד"ר ענת לבנה, מנכ"ל – 04-9958020

anatl@gfh.org.il

קישור לאתר

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: