יוזמות וארגונים

בית ספר לערבית – מדרסה

בית ספר לערבית – מדרסה

המטרות/החזון
המזרח התיכון, הכולל את ישראל והמדינות השכנות, והחברה הישראלית בה שותפים ערבים ויהודים – רוויים כולם בשפה הערבית. השפה הערבית היא שפה רשמית בישראל, וגם לרבים מהיהודים בישראל, יוצאי מדינות ערב, ישנו חיבור תרבותי והיסטורי לשפה הערבית. עם זאת, מרבית התושבים בישראל אינם דוברים את השפה והחיבור אליה נשחק לאורך השנים. גם במערכת החינוך, ובאקדמיה, מתמקדים בלימוד ערבית ספרותית, ומתעלמים כמעט לחלוטין מקיומה וחשיבותה של הערבית המדוברת. המיזם קם מתוך הרצון להגביר את לימוד השפה הערבית ואת ההכרה בחשיבותו, וגם מתוך אהבה לשפה הערבית המדוברת והרצון להנחיל אהבה זו לתלמידים המשתמשים באתר.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?
אנחנו מאמינים שהשפה היא מפתח למפגש בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית ובמזרח התיכון בכלל. לימוד שפה, הכרה שלה והנכחתה במרחב – מייצרים חיבור. המיזם מבוסס על ההנחה שהמרכיב הבסיסי ביותר בקיום משותף הוא תקשורת, ושהמרכיב הבסיסי ביותר בתקשורת הוא השפה. לכן, אנו רואים בלימוד השפה הערבית חשיבות חברתית ותרבותית עליונה, ביצירת ערוצי מפגש, שותפות ותקשורת בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.

מה מציעים עבור קהל היעד?
מדרסה מציע פלטפורמה מזמינה, צעירה ונוחה לשימוש. הקורס, המצוי כרגע בתהליך בניה ראשוני, עתיד להיות בנוי מארבע רמות לימוד (שלבים), כשכל אחת מהן כוללת שבעה שיעורים ( 28 שיעורים סה״כ). כל שיעור מבוסס על סרטון לימודי (בן כ 30- דקות), בו סצינות מחיי היום-יום בשפה הערבית, אליה מתלווים הסברים דקדוקיים המבוססים על הדיאלוג שבסצנה. בנוסף, כל שיעור כולל דפי עזר שונים – תמלול הסצינות, דפי אוצר מילים, תרגול ודף סיכום החומר שנלמד. בשלב זה, הושלמה בניית רמת הלימוד הראשונה, ובימים אלו נבנית רמת הלימוד השנייה. במקביל לקורס, מפורסמים כל הזמן באתר מדרסה ובעמוד הפייסבוק שלו חומרי לימוד נוספים, מקלים על חוויית הלמידה ומציעים העשרה בתחום השפה הערבית המדוברת.

במה מעוניינים?
אנו פרויקט קהילתי, ככה שנשמח לקבל כל עזרה שהיא! בין אם בהצטרפות לצוות, בין אם במימון, בין אם בשליחת חומרים ללא זכויות יוצרים בהם נוכל להשתמש. יש לנו הרבה עבודה, והיא ליצור מרחב אינטרנטי ובעתיד פיסי נוח ללימוד ערבית מדוברת. אנו תמיד שמחים לקבל עזרה בכל תחום.

ליצירת קשר:

גילעד סוויט

madrasa.free@gmail.com

קישור לאתר

צרו קשר

טלפון: 03-6935610 info@lautmanfund.org.il מעוניינים לקחת חלק בקידום החינוך לשותפות ודמוקרטיה בכל דרך – צרו קשר: